Cornrit

Cornrit Aquarellen

Rita Cornelis – aquareliste

De abstrahering in mijn werk is niet het gevolg van de waarneming maar wel van de mijmering, van de innerlijke werking. Mijn coloriet zijn tinten die verwijzen naar een gemoedsgesteldheid. De materie spreekt mee en met dit aspect experimenteer ik.

Schilderkunst beeldt de wereld niet uit, ze maakt een wereld.”Ik leerde tekenen en schilderen op school, academies, workshops. Bij bevriende kunstenaars en door veel zelfstudie. Mijn thema’s zijn zeer verschillend naargelang mijn leefwereld. De materie spreekt mee en met dit aspect experimenteer ik. Wat ik niet kan zeggen wordt zegbaar in het aquarel. De evolutie van de zeggingskracht uit zich in een reeks van werken van een zelfde thema. Als kernlid van het Aquarelinstituut van België doe ik Europese ervaringen op.

 

1ste prijs 2015 - Aquarelinstituut van België - Thema Muziek

Zowel figuratief als abstractie gaan hand in hand in beide werken. In het ene suggereren dansende figuren en opgeheven handen beweging.  In deze herhaling is variatie gebracht in vorm, grootte, afstand en richting.  Hierdoor ontstaat 'ritme'.  Het planfond waar een lijnenspel met lichtbundels is weergegeven, laat hetzelfde ritme doordeinen in een abstracte context.  

De sfeer is gezet en de muziek wordt haast hoorbaar.

 

Het andere werk is een prelude van het eerdere tafereel.   Het perspectief van grote en kleiner wordende vlakken leidt het oog van de toeschouwer naar dezelfde groep mensen die zich nu bovenaan in het vlak bevinden.  De compositie is hier omgekeerd waardoor de tegenstelling met het andere werk optimaal is.  Door het kleurengebruik, de continuïteit van de halve blauwe figuren, sluiten de beide werken ook perfect bij elkaar aan.  

Tot slot kan nog opgemerkt worden dat op een subtiele manier gewerkt wordt met de hoeveelheid aan informatie.  Daaruit blijkt dat er een aantal keuzes bewust zijn doorgevoerd. Er is niet teveel informatie gegeven zodat wat we zien niet volledig en dwingend ervaren wordt.  Er is voldoende informatie om nog te kunnen wegdromen in het aangeboden verhaal. 

Beide werken overtreffen een illustratieve weergave.